สำหรับผู้ผลิต

 • All
 • หมวด/การปลูกพืชชนิดต่างๆ
 • หมวด/มาตรฐาน-การรับรอง
 • หมวด/ระบบเกษตรที่ดีอื่นๆ
 • หมวด/ศัตรูพืช
 • หมวด/แนวทางการปลูกเกษตรอินทรีย์

IFOAM ยกร่างมาตรฐานแมลงออร์แกนิค

มาตรฐานใหม่ล่าสุดที่ IFOAM Organics Inte […]

แนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพโดยฟาร์มเกษตรอินทรีย์

โดยทั่วไป เรามักจะเข้าใจความหลากหลายทางช […]

ปลวกกับการเกษตร : ประโยชน์ vs ศัตรูพืช

ปลวกเป็นแมลงที่เก่าแก่มากชนิดหนึ่ง โดยบร […]

สบู่โปแตสเซียม/สบู่อ่อน กำจัดศัตรูพืช

สบู่อ่อนใช้กำจัดศัตรูพืชได้ โดยทั่วไป นิยมใช้สบู่อ่อนในการกำจัดเพลี้ยต่างๆ รวมทั้งแมลงขนาดเล็กที่มีลำตัวนิ่ม เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว เป็นต้น

pic from: http://biocharproject.org/

ถ่านชีวภาพ-ถ่านไบโอชาร์

มีวิธีการเผาถ่านหลายวิธี ซึ่งทำให้ได้ถ่า […]

บัวบก: แนวทางปลูกเกษตรอินทรีย์

เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี นิยมใช้เป็นทั้งผักและสมุนไพร [Centella asiatica]

เพชรสังฆาต: แนวทางปลูกเกษตรอินทรีย์

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 1. สภาพภูมิอากาศ 1 […]

กระดูกไก่ดำ: แนวทางปลูกเกษตรอินทรีย์

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 1. สภาพภูมิอากาศ 1 […]

ขมิ้นชัน: แนวทางปลูกเกษตรอินทรีย์

ขมิ้นชัน Curcuma longa เป็นพืชล้มลุก อาย […]

ฟ้าทะลายโจร: แนวทางปลูกเกษตรอินทรีย์

ฟ้าทะลายโจร Andrographis Paniculata (Bur […]

จัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงศัตรูข้าวอย่างไร โดยใช้นิเวศการเกษตร

ปลูก “พืชกับดัก” ช่วยลดการระบาดของหนอนกอ และทำให้ลดความจำเป็นในการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงลงได้

หลักการเกษตรอินทรีย์

เช่นเดียวกับคำนิยาม มีหลายฝ่ายที่พยายามส […]

ระบบชุมชนรับรอง PGS การรับรองแบบมีส่วนร่วม

ความเป็นมา ระบบ “ชุมชนรับรอง&#8221 […]

บันทึกการเพาะปลูกสำหรับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์

ในการตรวจรับรองมาตรฐานการปลูกพืชเกษตรอิน […]

มาตราฐานและการรับรองเกษตร

เนื้อหา ภาพรวมของมาตรฐานและการรับรองเกษต […]

การจัดการดินที่เป็นกรด

ดินที่เหมาะสมกับภาคการเกษตรควรมีสภาพความเป็นกรดเล็กน้อย แต่ไม่ควรต่ำกว่าระดับ 5.5 เพราะความเป็นกรดที่ต่ำกว่านี้จะมีผลต่อธาตุอาหารพืช

ปุ๋ยอินทรีย์กรีนเนท

เป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผลิตจากมูลสุกรที […]

โรคโคนเน่า (ต้นกล้า)

อาการ เป็นได้ตั้งแต่ทำให้เมล็ดไม่งอก  หร […]

การบริหารจัดการศัตรูพืช

แนวทางสำคัญของการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในร […]

แนวทางเกษตรอินทรีย์

การหมุนเวียนธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของ […]

การจัดการดิน: หัวใจของเกษตรอินทรีย์

ไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่า หลักปฏิบัติที่สำค […]

การรับรองแบบมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ในไทย

ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมเกษตรอินทรีย์ […]

ตรารับรองเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยในประเทศไทย

ความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารใ […]

ทำไมควรตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์

เป้าหมายหลักของการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร […]

ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์: รับรองอะไร

การรับรองมาตรฐานเป็นกระบวนการปฏิบัติ เพื […]

กระบวนการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์

กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข […]

เกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Codex

Codex Alimentarious Commission เป็นหน่วย […]

ระเบียบเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป

คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการยุ […]

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์คืออะไร

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นเกณฑ์ข้อกำหนดขั้ […]

สำหรับผู้บริโภค

 • All
 • ข่าว/ข่าวเกษตรอินทรีย์
 • ข่าว/ความรู้
 • หมวด/ประมง
 • หมวด/สินค้าออร์แกนิค ดีอย่างไร
 • หมวด/แหล่งซื้อสินค้าออร์แกนิค

วิจัยยืนยัน อาหารออร์แกนิคดีกว่าจริง

งานวิจัยล่าสุดที่ทำการศึกษาข้อมูลงานวิจั […]

9 เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารออร์แกนิค

1. ปลอดภัย (กว่า) จากสารเคมีการเกษตร อาห […]

ร้านขายสินค้าออร์แกนิค

มีร้านขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลายแห่งทั่ […]

อาหารออร์แกนิค มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไร

เนื้อหา ทำไมเกษตรอินทรีย์จีงดีกว่า สารต้ […]

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่จำหน่ายในประเทศไทย

กรีนเนทได้ทำการสุ่มตัวอย่างร้านจำหน่ายผล […]

สำหรับผู้สนับสนุน

 • All
 • ข่าว/ข่าวเกษตรอินทรีย์
 • หมวด/ปรับตัวโลกร้อน
 • หมวด/มาตรฐาน-การรับรอง
 • หมวด/วิจัย-สำรวจ
 • หมวด/สิ่งแวดล้อม
 • องค์ความรู้/for Supporters

Enabling sustainable food systems : Innovators’ handbook

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ
* การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค
* การผลิตอย่างยั่งยืน
* การจัดการให้ผลผลิตไปถึงตลาดได้
* การจัดการกลุ่ม/องค์กร

เกษตรอินทรีย์ไทย 2560/61: ก้าวกระโดด แต่จะยืนได้มั่นคงหรือไม่

พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์เติบโต จากข้อ […]

พิษภัยจากสารเคมีการเกษตร

แม้ว่าขณะนี้เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางที่มี […]

ตรารับรองสินค้าเกษตรในประเทศไทย

ความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารใ […]

มาตราฐานและการรับรองเกษตร

เนื้อหา ภาพรวมของมาตรฐานและการรับรองเกษต […]

คาร์บอนฟุตปริ้นท์ของข้าวสารหอมมะลิ

คาร์บอนฟุตปริ้นท์ของข้าวสารหอมมะลิ ในผลิ […]

มหาสมุทรกับสภาพอากาศ (Weather and the sea)

มหาสมุทรกับสภาพอากาศ (Weather and the se […]

หน่วยงานภาคประชาสังคม

เนื้อหา คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม […]

หน่วยงานภาครัฐ

เนื้อหา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจ […]

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์อาเซียน

ในปี 2555 หน่วยงานราชการมาเลเซีย อินโดนี […]

ตรารับรองเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยในประเทศไทย

ความตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารใ […]

นิยามเกษตรอินทรีย์

แม้ว่าจะมีความพยายามมากมายในการให้คำ จำก […]

ตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย

ในประเทศไทย ตลาดเกษตรอินทรีย์น่าจะเกิดขึ […]

ความรู้เบื้องต้นการค้าที่เป็นธรรม

เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2560 ผู้แต่ง: วิฑูรย […]

การสนับสนุนชุมชน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้แต่ง: วิฑูรย์ ปัญญากุล, ภัทราวดี ภูมิ […]

จะปรับตัวรับมือโลกร้อนอย่างไร: บทเรียนจากความร่วมมือ 4 ฝ่าย

เขียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2556 ผู้แต่ง: วิ […]

โลกร้อน: เมื่อมนุษย์ทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง

ผู้แต่ง : ทิม แฟลนเนอรี่ (เขียน) วิฑูรย์ […]

ปลา หายไปไหน? สาเหตุและผลกระทบจากการทำประมงเกินขีดจำกัด

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล แปลและเรียบเร […]

การตลาดเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล และเจษณี สุขจ […]

สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย เกษตรอินทรีย์โลก

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล และเจษณี สุขจ […]