ปุ๋ยอินทรีย์กรีนเนท

เป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผลิตจากมูลสุกรที่ผ่านการหมักแก๊สชีวภาพแล้ว โดยโรงงานที่มีมาตรฐาน และมีการควบคุมคุณภาพในการผลิต

กรีนเนทได้เริ่มทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นี้มาตั้งแต่ปี 2554 และส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายกรีนเนทได้ใช้ ทั้งเกษตรกรที่ปลูกข้าว ผัก ไม้ผล และกาแฟ

ผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ปุ๋ยอินทรีย์กรีนเนทนี้มีสารอาหารไนโตรเจน-ฟอสเฟต-โปแตสในอัตรา 2.28-7.50-0.53 และมีอินทรียวัตถุ 33.5% และมีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 8.97

ปุ๋ยอินทรีย์กรีนเนทนี้เหมาะสำหรับการใช้ปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะในเมือง เนื่องจากเป็นปุ๋ยละลายใช้  ค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาให้กับพืช โดยมีขนาดบรรจุ 700 กรัม

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ที่ กรีนเนท (email)