โลกร้อน: เมื่อมนุษย์ทำให้สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง
ผู้แต่ง : ทิม แฟลนเนอรี่ (เขียน) วิฑูรย์ ปัญญากุล (แปล)
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : 2554
หมวด : โลกร้อน
เนื้อหาโดยสรุป :
ในปัจจุบัน วิกฤตการณ์ปัญหาสำคัญที่กำลังก่อตัวขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงไปได้ทั่วโลก คือ วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (global climate change) วิกฤตการณ์นี้คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ และสังคม ของประชาชนในทุกภาคส่วน หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจมาก เพราะเขียนบรรยายเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกร้อนและผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้น เป็นภาษาที่เข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่พอได้ยินได้ฟังมาบ้าง แต่ยังไม่สามารถปะติดปะต่อเรื่องราวได้ แต่ก็มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ๆ ที่หาอ่านจากที่อื่นไม่ได้ง่ายนัก