สบู่โปแตสเซียม/สบู่อ่อน กำจัดศัตรูพืช

สบู่โปแตสเซียม (หรือบางครั้งเรียก “สบู่อ่อน”) เป็นสบู่ชนิดหนึ่ง มีการผลิตคล้ายกับสบู่ทั่วไป คือ นำไขมัน (น้ำมันพืชหรือสัตว์) มาผสมกับด่าง ซึ่งโดยทั่วไป มักจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (ด่าง) ซึ่งจะทำให้สบู่ที่แข็ง เป็นก้อน แต่ในกรณีของสบู่โปแตสเซียม จะใช้โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์แทน

 

ดูวีดีโอเปรียบเทียบผลการใช้สบู่อ่อนกับเพลี้ยแป้ง
ดูวีดีโอเปรียบเทียบผลการใช้สบู่อ่อนกับเพลี้ยแป้ง

แม้ว่าในทางวิชาการนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า น้ำสบู่อ่อนทำให้แมลงตายได้อย่างไร แต่คาดว่า สบู่น่าจะไปละลายไขมันที่เคลือบผิวแมลง ทำให้แมลงสูญเสียน้ำ แห้งตาย รวมทั้งไปอุดทางหายใจของแมลง และไปรวบกวนฮอร์โมนการเจริญเติบโต)

 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในทุกมาตรฐานอนุญาตให้ใช้สบู่อ่อนในการกำจัดศัตรูพืชได้ โดยทั่วไป นิยมใช้สบู่อ่อนในการกำจัดเพลี้ยต่างๆ รวมทั้งแมลงขนาดเล็กที่มีลำตัวนิ่ม เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว โดยใช้ในอัตราส่วน คือ สบู่อ่อน 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 1 ลิตร ให้ได้ความเข้มข้น 1-3% อาจผสมพริกสดบด 1 ช้อนโต๊ะ กระเทียมบด 1 หัว และหอมหัวใหญ่บด 1 ลูกเล็ก

การใช้สบู่อ่อนนี้จะต้องระมัดระวังอย่าใช้ความเข้มข้นมากเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อพืชที่ปลูก ทำให้ใบไหม้ได้ ปกติจะใช้ที่ความเข้มข้น 2% (สบู่อ่อน 2 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ 1 ลิตร) ทุก 7 – 14 วัน

หมายเหตุ: ไม่ควรใช้สบู่ทั่วไปมาละลายน้ำแทน เพราะสบู่ทั่วไป (ที่ผลิตจากโซเดียมไฮดรอกไซด์) มีประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยได้ต่ำกว่า อีกทั้งยังอาจเป็นพิษต่อพืชได้สูงกว่า และที่อันตรายมากก็คือ การใช้น้ำยาล้างจาน หรือผงซักฟอก เพราะมีน้ำหอม สี และสารเคมีหลายอย่างผสม จึงไม่ควรนำมาใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ และผิดมาตรฐานด้วย