28 ก.ย. 2566

โครงการเยาวชนเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน (Young People for Sustainable Economy)

เยาวชนจาก 4 ประเทศ ร่วมมือกันเพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแฟร์เทรด รวมถึงการสื่อสารให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ (อิตาลี ไทย เคนยา
22 มี.ค. 2563

สบู่โปแตสเซียม/สบู่อ่อน กำจัดศัตรูพืช

สบู่อ่อนใช้กำจัดศัตรูพืชได้ โดยทั่วไป นิยมใช้สบู่อ่อนในการกำจัดเพลี้ยต่างๆ รวมทั้งแมลงขนาดเล็กที่มีลำตัวนิ่ม เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง