จัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงศัตรูข้าวอย่างไร โดยใช้นิเวศการเกษตร

ปลูก “พืชกับดัก” ช่วยลดการระบาดของหนอนกอ และทำให้ลดความจำเป็นในการฉีดพ่นสารกำจัดแมลงลงได้
อ่านต่อ