Regenerative Agriculture, Farming with Benefits : Profitable Farms, Healthy Food, Greener Planet

ผู้เขียน: Marianne Lanzettel
ผู้จัดพิมพ์: World University Service
ปีที่พิมพ์: 2021
จำนวนหน้า: 261

โดยทั่วไป ถ้าเราพยายามค้นหานิยามของ “regenerative agriculture” ก็มักจะพบว่าคือ “แนวทางปฏิบัติในการจัดการที่ดินแบบองค์รวม ที่ใช้การสังเคราะห์แสงของพืชเมื่อปิดวงจรคาร์บอน เพื่อสร้างสุขภาพให้กับดิน ภูมิต้านทาน/ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้กับพืช และความหลากหลายของธาตุอาหาร” แต่ไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจแก่นของแนวทางเกษตร regenerative เพราะเป้าหมายหลักของแนวทางนี้ก็คือ การตอบโจทย์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บกักคาร์บอนไว้ในดิน โดยกิจกรรมต่างๆ ที่อนุรักษ์ฟื้นฟูดินให้มีชีวิต

แม้ว่า เกษตรอินทรีย์อาจมีแนวทางปฏิบัติหลายด้านที่เหมือนกัน ดังนั้น เกษตรอินทรีย์จึงอาจเป็นเกษตร regenerative ได้ด้วย แต่ไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ทุกฟาร์มจะเป็น regenerative เพราะเกษตรอินทรีย์หลายฟาร์มยังคงมุ่งเน้นแค่เรื่อง “สารตกค้างปนเปื้อน” หรือแค่ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยไม่ได้เน้นที่การอนุรักษ์ฟื้นฟูดินจริงๆ

หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนสารคดีท่องเที่ยวการเกษตรในสหรัฐอเมริกา ที่เริ่มต้นการเดินทางที่รัฐฮาวาย ฝั่งตะวันตกสุดของอเมริกา ที่ฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยที่สุดในโลก ที่เป็นฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไฮบริดและจีเอ็มโอ สถาบันโรเดล ในรัฐเพนซิลเวเนีย และฟาร์มธัญพืชเกษตรอินทรีย์ที่รัฐนิวยอร์ก รวมทั้งมลรัฐตอนกลาง ที่เป็นพื้นที่การเกษตรหลักของประเทศ คือ โคโลราโด แคนซัส เนบราสกา และสุดท้าย ที่ฝ่ายตะวันออกสุด คือ รัฐแคลิฟอร์เนีย

แต่ละบทคือเรื่องราวของเกษตรกรและองค์กรที่ได้ทดลองทำเกษตร regenerative ซึ่งแน่นอน มีทั้งความสำเร็จ ความล้มเหลว และความท้าทาย ที่น่าสนใจมาก