โครงการเยาวชนเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน (Young People for Sustainable Economy)

เยาวชนจาก 4 ประเทศ ร่วมมือกันเพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแฟร์เทรด รวมถึงการสื่อสารให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ (อิตาลี ไทย เคนยา เปรู)
อ่านต่อ