Skip to main content

ผักกาดกวางตุ้งดอก(ใบเล็ก) [5515MTC]

ลักษณะเด่นประจำพันธุ์
เป็นผักกาดพันธุ์ดอก ออกดอกเร็ว ใบขนาดเล็ก สีเขียว อายุการเก็บเกี่ยวเร็ว เหมาะสำหรับขายเน้นดอก
ดิน/สภาพอากาศที่เหมาะสม
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี ดูแลรักษาง่าย ชอบแดด ปลูกได้ดีช่วงหน้าหนาว ช่วงเดือน  พย.,ธค.
คำแนะนำในการปลูก
เหมาะที่จะปลูกในแปลงกลางแจ้ง กรณีบางบ้านมีเนื้อที่จำกัดอาจจะปลูกหรือหว่านในกระถางได้   ใช้เมล็ดหว่านในแปลงหรือเพาะกล้าในกระบะเพาะก่อน แล้วค่อยย้ายปลูกในแปลง อายุต้นกล้า 18 วันถึงย้ายปลูกได้
ระยะห่างระหว่างต้น x แถว  15 ซม. x20 ซม.
การดูแลและบำรุงรักษา
ใส่ปุ๋ยหมักครั้งที่ 1 เมื่อต้นกล้าอายุ 25 วัน ให้ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้ว (ให้สังเกตพืชด้วยว่าปุ๋ยหมักเพียงพอกับความต้องการหรือไม่อาจจะให้เพิ่มอีกได้)
การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้พอเหมาะกับพืชไม่ควรให้แห้งหรือแฉะมากเกินไป (ให้คอยสังเกตที่ดินปลูก)
โรค - แมลง กรณีโรคยังไม่พบ แต่มีเพลี้ยและหนอนกัดกินใบ สำหรับหนอนให้ใช้วิธีการกำจัดด้วยมือ ส่วนเพลี้ยสามารถใช้น้ำหมักพริกฉีดพ่นทุก 3 วัน
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
อายุ 30 วัน ก็สามารถทยอยเก็บกินได้
การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อทำพันธุ์ต่อไป
เมื่ออายุ 90 วัน ฝักก็จะเริ่มแห้งสีเหลืองแก่ไปจนถึงสีน้ำตาล ก็สามารถทยอยตัดต้นผักกาดได้ โดยตัดแล้วกำเป็นกำๆ โดยใช้ตอกมัด แล้วใช้กระสอบรองตากเพื่อป้องกันเมล็ดร่วง ใช้เวลาตาก 2-3 แดด เมื่อแห้งแล้วให้เอาผักกาดแต่ละกำมาฟาดและใช้มือขยี้ช่วยในกระสอบเมล็ดก็จะหลุดออกจากกระฝัก จากนั้นก็นำมาผัดกับกระด้งทำความสะอาดผัดเอาฝุ่นละอองเศษกากต่างๆ ออกให้หมดแล้วใช้ตะแกรงร่อนทำความสะอาดอีกรอบ แล้วค่อยเก็บใส่ถุงกระดาษและเขียนชื่อและวันเดือนปีที่เก็บแล้วพับใส่ในถุงพลาสติกเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาอัตราการงอกและลดการหายใจของเมล็ดพันธุ์ให้น้อยที่สุด จะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ได้นานเกิน 2 ปีขึ้นไป