ปลา หายไปไหน? สาเหตุและผลกระทบจากการทำประมงเกินขีดจำกัด
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : กรกฏาคม 2547
Summary :
ปลาหายไปไหน? เมื่อเรามองภาพปัญหาว่าเกิดจาก “มีเรือมากเกินไป” หรือ “มีชาวประมงมากเกินไป” เราก็จะหลงประเด็นมองชาวประมงอย่างไม่แยกแยะ การมองปัญหาแบบเหมารวมง่ายๆ ทำให้เรามองข้ามปัญหา

หลักที่แท้จริงไปว่า “เรือประมงแบบไหนที่มีมากเกินไป” เป็นเรือขนาดเล็กของชาวประมงพื้นบ้านกว่า 20 ล้านคนที่หาปลาเลี้ยงครอบครัว หรือเรือประมงขนาดใหญ่ ระวางขับน้ำเป็นพันๆตันจำนวนไม่กี่พันลำของบริษัทอุตสาหกรรมประมงที่จับปลาป้อนให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์มากถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณปลาที่จับได้ทั้งหมด หรือที่จริงแล้วปัญหาไม่ใช่อยู่ที่เรือประมง หากแต่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ เราจะเปรียบเทียบอวนรุน-อวนลากของเรือหาปลาขนาดใหญ่ที่จับปลาทั้งฝูงจากท้องทะเลได้ในครั้งเดียว กับเบ็ดและอุปกรณ์หาปลาพื้นบ้านของชาวประมงขนาดเล็กได้หรือ และคำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ใครเป็นผู้ให้สิทธิในการเข้าไปจับปลาในเขตน่านน้ำต่างๆ และใครควรจะมีสิทธิในการดูแล และบริหารจัดการแหล่งประมง เพื่อประโยชน์ของใคร?

รหัสหนังสือ : 9749229347
ปี : 2547
จำนวนหน้า : 247