สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย เกษตรอินทรีย์โลก

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล และเจษณี สุขจิรัตติกาล
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : ตุลาคม 2546
Summary :
“เกษตรอินทรีย์” ได้กลายเป็นเป้าหมายหลักของแนวนโยบายการพัฒนาการเกษตรในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดเกษตรอินทรีย์ได้เติบโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็วติดต่อกันเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยไม่มีทีท่าที่จะถดถอยลงตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศหรือเศรษฐกิจโลก

หนังสือเล่มนี้ จึงรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไว้อย่างครบถ้วน และยังได้วิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยสามารถทำความเข้าใจ ประกอบการตัดสินใจปรับปรุง และปรับเปลี่ยนการผลิตหรืองานส่งเสริมได้อย่างถูกต้อง

จำนวนหน้า : 137