ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์

ผู้แต่ง : วิฑูรย์ ปัญญากุล
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : 2546
Summary :

รวบรวมองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในทุกแง่มุม ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้และเข้าใจเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นองค์รวม ได้เป็นระบบมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ในเชิงเนื้อหาเล่มแรกของประเทศไทย

ราคา 130 บาท
หมวด : เกษตรอินทรีย์ เทคนิค