เตรียมจัดประชุมใหญ่แฟร์เทรดเอเชียในประเทศไทย

องค์กรแฟร์เทรดโลก (World Fair Trade Organization) มีเครือข่ายแฟร์เทรดในภูมิภาคเอเชีย 135 หน่วยงาน กระจายอยู่ในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในทุก 2 ปี เครือข่ายสมาชิกองค์กรแฟร์เทรดโลกในเอเชียจะจัดการประชุมใหญ่ขึ้น โดยในปีนี้ จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ที่โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม (การประชุมครั้งที่แล้วเมื่อปี 2557 จัดที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี) ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2559

WFTO-Asia (สำนักงานตั้งอยู่ที่เชียงใหม่) เป็นผู้ประสานงานการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยจะมีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่าง เช่น workshop การอภิปราย-เสวนา และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลากหลายเรื่องราว ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องแฟร์เทรด (โดยเฉพาะแนวคิดและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการตรวจรับรองแฟร์เทรด) ประสบการณ์และเทคนิคการทำธุรกิจแฟร์เทรด (หัตถกรรม อาหาร บริการ) รวมทั้งยังได้พบปะและรู้จักกับเพื่อนๆ แฟร์เทรดจากประเทศต่างๆ

ใครสนใจดูรายละเอียด (ร่าง) กำหนดการได้ในเอกสารแนบ รวมทั้งรายละเอียดค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ทั้งแบบเต็มโปรแกรม หรือเข้าร่วมเป็นบางวันก็ได้

Attachment ขนาด
Asia Fair Trade Sumit_Information_Thai.doc 36.7 KB