51 ปี ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย: 15 ปี ข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล
สำนักพิมพ์ : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
วันที่พิมพ์ : 07-Nov-1964
Summary :
งานวิจัยเกี่ยวกับข้าวและข้าวอินทรีย์ของศูนย์วิจัยข้าวพาน เชียงราย และประสบการณ์ของการทำโครงการข้าวเกษตรอินทรีย์ร่วมกับบริษัทนครหลวงค้าข้าวและบริษัทท็อปออร์กานิกโปรดักส์และซัพพลายส์จำกัด
รหัสหนังสือ : B0203
ปี : 2550
จำนวนหน้า : 55
หมวด : ชั้น 1