กรีนเนท หน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ผ่านระบบ Fair Trade Guarantee Sytem ของ WFTO
[10 ก.พ. 2559] องค์กรแฟร์เทรดโลก (World Fair Trade Organization -WFTO) ได้เริ่มจัดทำระบบแฟร์เทรดการันตี (Fair Trade Gaurantee System) สำหรับสมาชิก WFTO ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นการตรวจรับรองหน่วยงานแฟร์เทรด ไม่ใช่การตรวจรับรองสินค้า เหมือนระบบแฟร์เทรดอื่นๆ  ในประเทศไทย สหกรณ์กรีนเนทเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทย ที่ผ่านระบบแฟร์เทรดการันตีนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้สหกรณ์กรีนเนทสามารถใช้ตรารับรองแฟร์เทรดกับสินค้าแฟร์เทรดทุกชนิดของสหกรณ์ได้

ตรารับรองนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีก 3 วันข้างหน้า (13 ก.พ.)