มูลนิธิสายใยแผ่นดินเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรยั่งยืนโลก

[12 ก.ค. 65]

ที่ประชุมใหญ่ของ Sustainable Agriculture Network (SAN) ได้มีมติรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (กรกฏาคม 2565)

SAN ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 20 ปี และได้ทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรกว่า 1.2 ล้านคน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 21 ล้านไร่ ทั่วโลก โดยเน้นเรื่องความยั่งยืนของระบบการเกษตรและนิเวศ โดยมีสำนักงานอยู่ที่คอสตาริก้า อเมริกากลาง โดยเฉพาะการทำงานกับเครือข่ายพันธมิตร Rainforest Alliance ที่ทำระบบตรวจรับรองเกษตรยั่งยืนมานานกว่า 20 ปี

เป้าหมาย/แนวทางของเครือข่าย SAN ในปัจจุบัน คือ การส่งเสริมเกษตรยั่งยืน อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงในวิถีชีวิตให้กับเกษตรกร ด้วยการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาทางเทคนิค ด้วยความรู้-ความเชี่ยวชาญของพันธมิตรในท้องถิ่น

SAN จะเลือกเฟ้นหาสมาชิกในแต่ละประเทศเพียงองค์กรเดียว ซึ่งมูลนิธิสายใยแผ่นดินได้รับเชิญให้เข้าร่วม เพราะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานกับเกษตรกรและห่วงโซ่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรด ที่มีมานานเกือบ 30 ปี