ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขยับเตรียมขอรับรองชาอู่หลงออร์แกนิค

หลังจากที่ในปีที่ผ่านมา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ภายใต้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ได้เริ่มส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกชาเกษตรอินทรีย์ (ดูข่าวเก่า) และได้ขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) โดยมีเกษตรกรสมาชิกศูนย์ 20 ราย และมีพื้นที่การผลิตรวมกันประมาณ 37 ไร่ โดยโครงการชาเกษตรอินทรีย์นี้ ทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์ฯ และได้รับการสนับสนุนจากพาณิชย์จังหวัดน่านในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในปีนี้ ทางศูนย์ฯ จึงได้เดินหน้าต่อ โดยให้มูลนิธิสายใยแผ่นดินเป็นที่ปรึกษาในการเตรียมการสมัครขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับการแปรรูปชาอู่หลง เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงออร์แกนิคออกมา

ในช่วง 26 – 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรีนเนทจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อช่วยสนับสนุนการเตรียมการของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ทั้งในการต่ออายุสมาชิกเกษตรกรอินทรีย์ และการจัดทำระบบเอกสารและการแปรรูป เพื่อขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงเยี่ยมติดตามเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกด้วย