สัมมนาโครงการนำร่องติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับตัวโลกร้อน

วันที่ 5-6 เมษายน 2554 โครงการสนับสนุนการปรับตัว ได้จัดอบรมโครงการนำร่อง ณ ดีเฮ้าส์ ลาดพร้าว 48

เพื่อสรุปความก้าวหน้าและสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน และเรียนรู้เครื่องมือใหม่สำหรับนำไปใช้ในโครงการนำร่อง

เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการสนับสนุนการปรับตัว

โครงการนำร่อง มีความก้าวหน้าของงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชนและสภาพภูมิอากาศและสัญญานการเปลี่ยนแปลงไปของภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ และได้เริ่มกิจกรรมการปรับตัวไปแล้ว แต่มีบางพื้นที่ เช่น จ พัทลุง ได้ทำการปลูกข้าวไปแล้ว แต่เกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ตอนนี้ จึงรอให้น้ำลดและจะประเมินสถานการณ์ต่อไป

ทั้งนี้ ทางโครงการสนับสนุนการปรับตัวได้ออกแบบชุดเครื่องมือ สำหรับโครงการนำร่องนำไปเก็บข้อมูลเพื่อทำการประเมินความเปราะบางของชุมชน

ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละพื้นที่ต่อไป