ผักเกษตรอินทรีย์: กินดี ปลอดภัย
ผู้แต่ง : พยงค์-ระวีวรรณ ศรีทอง รวบรวม/พิรุณไพร เรียบเรียง
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ :  เมษายน 2549
Summary :
อาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้น ผักและธัญพืชนับเป็นอาหารหลักที่เราจำเป็นต้องบริโภคกันเป็นประจำ เช่นเดียวกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม และไข่ ทว่าการบริโภคผักในปัจจุบัน ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ไม่น้อยกว่าสารเคมีสารพัดชนิดที่ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช-โรคพืช, ปุ๋ยเคมี, สารเร่งการเจริญเติบโต หากเรารับเอาสารเคมีเหล่านี้จากการบริโภคผักในปริมาณที่ก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันอาจเกิดอาการคลื่นไส้ ชัก หมดสติ หรือเสียชีวิตได้

ดังนั้น การรับประทานผักให้ได้คุณค่าทางอาหารและประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเต็มที่ จึงไม่ควรละเลยต่อการเลือกผักที่มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้างที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย

หนังสือผักเล่มนี้ นำเสนอข้อมูลรอบด้าน โดยเฉพาะความเข้าใจในเรื่องผักอินทรีย์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่จะรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

ราคาขาย 90 บาท (สั่งซื้่อได้ที่กรีนเนท)

รหัสหนังสือ : 974-93874-2-2
จำนวนหน้า : 106