ข้าวอินทรีย์ : ข้าวที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
วันที่พิมพ์ : สิงหาคม 2546
Summary :
จากการที่เรากินข้าวกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนเป็นความเคยชิน ทำให้หลายคนลืมคิดไปว่า ในเมล็ดข้าวจะมีสารเคมีใดตกค้างอยู่บ้างจากกระบวนการผลิต ยิ่งเรากินข้าวเป็นประจำนานนับปีเช่นนี้ ร่างกายเราจะสะสมสารเคมีเข้าไปมากมายเพียงใด จะมีผลข้างเคียงหรือเกิดอันตรายอย่างไรบ้าง และที่สำคัญเราจะมีทางออกเช่นไร

“ข้าวอินทรีย์” หนังสือที่นำเสนอข้อมูลการบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งคนกินข้าวทุกคนควรอ่าน

รหัสหนังสือ : 974-91501-4-7
จำนวนหน้า : 72