ข้าวความลับของสุขภาพและความงาม
ผู้แต่ง : พญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วันที่พิมพ์ : 14-Oct-2009
Summary :
รวบรวมองค์ความรู้เรื่อง “ข้าว” ในวาระการจัดงานมหกรรมสมุนไพรชาติครั้งที่ 5 (3-7/9/2551)
รหัสหนังสือ : B0519
ปี : 2551
จำนวนหน้า : 80