การเดินทางของเมล็ดข้าว: เรื่องราวของ ‘คน’ กับ ‘ข้าว’ และวิถีเกษตรอินทรีย์
ผู้แต่ง:

รุ่งฤทธิ์ เพ็ชรรัตน์

สำนักพิมพ์:

เปนไท พับลิชชิ่ง

วันที่พิมพ์:

2554

Summary:

เรื่องราวของเกษตรกรที่ทุ่งลอ รอยต่อเชียงราย-พะเยา ที่หันมาทำนาปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการที่ริเริ่มโดยบริษัทนครหลวงค้าข้าว โรงสีเชียงใหม่ไชยวิวัฒน์ และผู้นำเข้าจากอิตาลี ริเซอร์เรีย มอนเฟอร์ราโต ตั้งแต่ปี 2534

รหัสหนังสือ:

978-616-7374-34-5

จำนวนหน้า:

126

หมวด:

เกษตรอินทรีย์ สถานการณ์ไทย