The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2020

ผู้แต่ง : Willer, Helga; Schlatter, Bernhard; Trávníček, Jan; Kemper, Laura and Lernoud, Julia (Eds.)

สำนักพิมพ์ : FiBL and IFOAM

วันที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2563

สรุปเนื้อหา:
รายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์เกษตรอินทรีย์โลก รวมทั้งข้อมูลสถิติล่าสุด (ข้อมูลปี 2561) โดยในด้านการผลิต มีการขยายตัวของเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอีกกว่า 12.5 ล้านไร่ ทำให้มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์รวมกันทั่วโลกกว่า 446.875 ล้านไร่ โดยมีผู้ผลิตกว่า 2.8 ล้านครอบครัว ที่ทำเกษตรอินทรีย์ ประเทศที่มีผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ อินเดีย ยูกานดา และเอธิโอเปีย แต่ประเทศที่ครองแชมป์ มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์อินทรีย์มากที่สุด คือ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา และจีน ในขณะที่ตลาดเกษตรอินทรีย์โลกก็เติบโตขึ้นจนมีมูลค่ามากกว่า 97,000 ล้านเหรียญยูโร โดยผู้บริโภคในสวิสเซอร์แลนด์และเดนมาร์คซืื้อหาสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด คือ 312 ยูโร/คน แต่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และฝรั่งเศส

รหัสหนังสือ : ISBN Printed version 978-3-03736-158-0
ISBN PDF version 978-3-03736-159-7

จำนวนหน้า : 333