เครือข่ายไทยแฟร์เทรดก้าวเดินไปข้างหน้า
เป็นเวลานานเกือบ 10 ปีที่กลุ่มองค์กรที่ทำธุรกิจแฟร์เทรดและหน่วยงานสนับสนุนได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายหลวมๆ เพื่อแลกเปลี่ยนและผลักดันเรื่องการค้าที่เป็นธรรม (แฟร์เทรด) ในประเทศไทย  ในงานวันแฟร์เทรดเมื่อ 14 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา กรีนเนท ร่วมกับองค์กรอ๊อกแฟมและเลม่อนฟาร์ม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันแฟร์เทรดในประเทศไทย 2559” ขึ้น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน และที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้งเครือข่าย “ไทยแฟร์เทรด” ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยสมาชิกจะต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจแฟร์เทรดในประเทศไทย หรือหน่วยงานสนับสนุน  เครือข่ายนี้จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการแฟร์เทรดในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาแฟร์เทรดให้กับองค์กรสมาชิก โดยหนึ่งในกิจกรรมที่เครือข่ายคาดว่าจะเริ่มต้นในทันทีมีอยู่ 2-3 เรื่อง คือ การทดสอบระบบมาตรฐานแฟร์เทรดไทยกับผู้ประกอบการ 3-4 หน่วยงาน, การเข้าร่วมการประชุมแฟร์เทรดระดับภูมิภาคเอเชีย ที่ WFTO-Asia จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่ประเทศไทย, และการจัดสัมมนาธุรกิจแฟร์เทรด โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศที่มีความรู้และประสบการณ์มาร่วมนำเสนอ

สำหรับท่านที่สนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรีนเนท