สวนผักคนเมือง: รวมรูปแบบ เทคนิค และเคล็ดลับการปลูกผักในเมือง
ผู้แต่ง:

นาถศิริ โกมลพันธุ์

สำนักพิมพ์: โครงการสวนผักคนเมือง
วันที่พิมพ์: มีนาคม 2557

 

เนื้อหา

แนะนำวิธีการปลูกผักสำหรับคนเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น บนดาดฟ้า พื้นปูน แนวตั้ง ในพื้นที่จำกัด ซุ้มไม้เลื้อย รวมทั้งตัวอย่างที่ได้ทำแล้วในชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล  รวมทั้งแนะนำวิธีการปรับปรุงดิน การให้น้ำแบบอัตโนมัติ  การเพาะถั่วงอก เห็ด และกล้าผัก  ตลอดจนการจัดการกับขยะอินทรียวัตถุจากบ้านเรือน เพื่อนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก และการเลี้ยงไส้เดือนแบบง่ายๆ

รหัสหนังสือ: 978-616-7828-01-5
จำนวนหน้า: 102
หมวด: เพอร์มาคัลเชอร์