ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย
สำนักพิมพ์ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่พิมพ์ : 01-May-2009
Summary :
บทบาทสำนักงานนวัตกรรมที่จะพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยผลักดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาของโครงการและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อินทรีย์
รหัสหนังสือ : B0467
ปี : 2552
จำนวนหน้า : 79