Organic Market Report 2013
ผู้แต่ง : Soil Association
สำนักพิมพ์ : Soil Association
วันที่พิมพ์ : 2013
Summary :
เกษตรอินทรีย์ในอังกฤษยังอยู่ในภาวะชงักงัน  พื้นที่เกษตรอินทรีย์ลดลง 8.7% เหลือประมาณ 656,000 เฮคตาร์  และยอดขายลดลง 1.5% เหลือ 1.64 พันล้านปอนด์ในปี 2555 ซึ่งยอดขายที่ลดลงคือ ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่ในช่องทางขายอื่น กลับมีการขายเพิ่มขึ้น เช่น ร้านอาหารออร์แกนิคขยายตัว 1.6% การขายในระบบสมาชิกส่งตามบ้านขยายตัว 4.4% หรือแม้แต่ตลาดซื้อสินค้าออร์แกนิคทางอินเตอร์เน็ตขยายตัว มีกว่า 1,400 แห่งที่ใหบริการ โดยมียอดขายรวมกันราว 4.1 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์

80.3% ของผู้บริโภคอังกฤษเลือกซื้ออาหารออร์แกนิค โดยแรงจูงใจในการเลือกซื้ออาหารออร์แกนิคเพราะเหตุผลด้านสุขภาพ 55% ด้านสิ่งแวดล้อม 44% และเหตุผลว่ารสชาติดีกว่า 35%  นอกจากนี้ ผู้บริโภคอายุไม่มากนัก (น้อยกว่า 28 ปี) เลือกซื้ออาหารออร์แกนิคเพิ่มขึ้น

 

สนใจดาวน์โหลดรายงานี้ได้จากเว็บไซต์ของ Soil Association [link]

จำนวนหน้า : 22
หมวด : เกษตรอินทรีย์ ตลาด