สวนผักคนเมือง: รวมรูปแบบ เทคนิค และเคล็ดลับการปลูกผักในเมือง

แนะนำวิธีการปลูกผักสำหรับคนเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น บนดาดฟ้า พื้นปูน แนวตั้ง ในพื้นที่จำกัด ซุ้มไม้เลื้อย รวมทั้งตัวอย่างที่ได้ทำแล้วในชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล รวมทั้งวิธีการปรับปรุงดิน การให้น้ำแบบอัตโนมัติ ทำปุ๋ย ฯลฯ ผู้แต่ง : นาถศิริ โกมลพันธุ์
อ่านต่อ