เส้นทางชาวนาค้าข้าว: กว่าจะเป็นสหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์
ผู้แต่ง:

อารัติ แสงอุบล

สำนักพิมพ์:

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์

วันที่พิมพ์:

เมษายน 2556

Summary:

เขียนขึ้นในวาระครบรอบ 20 ปีของการดำเนินงานของกองทุนข้าวสุรินทร์ โดยการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เป็นจุดตั้งต้นของการจัดตั้งกองทุนข้าว เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการรวบรวม แปรรูป และการขายข้าวเกษตรอินทรีย์ผ่านช่องทางแฟร์เทรด (การค้าที่เป็นธรรม) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  รวมทั้งสภาพการณ์ในปัจจุบันของสหกรณ์ฯ และประเด็นท้าทายในอนาคต

รหัสหนังสือ:

978-616-91683-0-0

จำนวนหน้า:

99

หมวด:

เกษตรอินทรีย์ สถานการณ์ไทย