เรียนรู้จากการทำ หลักสูตร “เพอร์มาคัลเจอร์ ศูนย์เรียนรู้ สามพรานริเวอร์ไซด์”
มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์มีแผนที่จะปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ “สุขใจออร์แกนิคฟาร์ม” (ริมแม่น้ำท่าจีน ฝั่งตรงข้ามโรงแรม) โดยนำหลักการเพอร์มาคัลเชอร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสายใยแผ่นดินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้หลักการ แต่ได้ทดลองปฏิบัติจริง และผลของการอบรมจะนำไปสู่การออกแบบปรับปรุงศูนย์ดังกล่าวต่อไป
วันเวลา-สถานที่
วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561, สามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ผู้เข้าร่วม
เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏฺิบัติการ ที่ทำจริง จึงต้องจำกัดผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 8 คน และผู้เข้าร่วมควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีทักษะหรือความรู้ที่จะมีส่วนช่วยในการออกแบบฟาร์มได้จริงด้วย  ดังนั้น ทีมผู้จัดจึงขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน ชา-กาแฟ อาหารเย็น ที่พัก 1 คืน แบบแชร์ห้อง เอกสารประกอบการอบรม และอุปกรณ์)
สมัครได้ที่ [link]
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [link]