เกษตรอินทรีย์ สารพันสูตรปุ๋ยอินทรีย์
ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด
สำนักพิมพ์ : สนพ. นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด
วันที่พิมพ์ : 2553
Summary :
เป็นการรวบรวมสูตรและวิธีการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักแบบต่างๆ ทั้งที่เขียนเองและรวบรวมบทความของผู้เขียนอื่น
รหัสหนังสือ : 978-611-9006-70-6
จำนวนหน้า : 142
หมวด : เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยและธาตุอาหาร