องค์ความรู้แม่น้ำโขง: รายงานการประชุมองค์ความรู้แม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง : สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง, ศุภสุง ประดับศุข (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่พิมพ์ : 2553
Summary :
เป็นเอกสารการสัมมนา “องค์ความรู้แม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2552 กรุงเทพ

ประกอบ 6 หมวด 20 บทความ ครอบคลุมตั้งแต่ทิศทางของประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน, โครงการขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่จัดทำขึ้นบนลุ่มแม่น้ำโขง, การจัดการลุ่มแม่น้ำโขงในประเทศไทย ที่ประชาชนมีส่วนร่วม, ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และทรัพยากรชีวภาพ ในลุ่มน้ำโขง, และความร่วมมือระดับภูมิภาค

รหัสหนังสือ : 978-974-8479-55-2
จำนวนหน้า : 350
หมวด : สิ่งแวดล้อม