หยั่งรู้จากผืนดิน

เขียนเมื่อ 30 กันยายน 2555

ผู้แต่ง:

เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน

สำนักพิมพ์:

มูลเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

วันที่พิมพ์:

กันยายน 2555

Summary:

เป็นการรวบรวมภูมิปัญญาจากผู้รู้ที่เป็นชาวบ้านในชุมชน 4 คน ในจังหวัดยโสธร (พ่อสม ทองน้อย 73 ปี, พ่ออ่อนศรี สารบาล 57 ปี, ยายดา พันธ์เลิศ 75 ปี, พ่อสุกัน ทองใบ 58 ปี) เกี่ยวกับการพยากรณ์สภาพอากาศ ซึ่งมีทั้งการสังเกตุจากพืช (เช่น หญ้าหวาย บักหม่วย หญ้างวงช้าง มะม่วงป่า ดอกวาสนา) พฤติกรรมของแมลงและสัตว์ (มด ปลวก แม่เป้งมด แตน แมลงหวี่ แมงกีนูน จิ้งหรีด จี๊กจั่น แมงมุม บึ้ง ไก่ ปู กบ) และพิธีกรรมพื้นบ้าน (น้ำต้มไก่เลี้ยงปู่ตา และคางไก่เลี้ยงปู่ตา)

รหัสหนังสือ:

978-616-90400-8-8

จำนวนหน้า:

72

หมวด:

โลกร้อน