สวนครัวคนเมือง ปลูกความสุขในบ้านคุณ
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
วันที่พิมพ์ : 05-Sep-2009
Summary :
วิธีการปลูกผักชนิดต่างๆ สำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในเมือง ในพื้นที่ที่จำกัด และอธิบายถึงคุณค่าของผักด้วย
รหัสหนังสือ : B0502
ปี : 2552
จำนวนหน้า : 84