วิสาหกิจเพื่อสังคม
ผู้แต่ง:

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

สำนักพิมพ์:

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ

วันที่พิมพ์:

กุมภาพันธ์ 2560

Summary:

เริ่มจากการอธิบายสั้นๆ ถึงนิยาม ปรัชญาและแนวคิดของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยการอธิบายความหมายของรากศัพท์ภาษาอังกฤษ  เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นกรณีตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคมในอังกฤษและประเทศต่าง เช่น หนังสือพิมพ์เดอะบิ๊กอิชชิว ที่พยายามช่วยคนไร้บ้านในอังกฤษให้มีรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์, ร้านอาหาร “ฟิฟทีน” ที่พยายามช่วยเด็กวัยรุ่น, ดีไวน์ช็อคโกแลต ที่เป็นความร่วมมือแฟร์เทรดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตโกโก้ในประเทศกานากับธุรกิจเพื่อสังคมในอังกฤษ, โรงเรียนผู้ประกอบการสังคม, มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม, แคมแฟด ที่รณรรงค์ให้เด็กผู้หญิงในแอฟริกาได้มีโอกาสทางการศึกษา เป็นต้น

รหัสหนังสือ:

978-616-393-084-2

จำนวนหน้า:

191

หมวด:

แฟร์เทรด