มากกว่าผัก : บนเส้นทางนักปลูกเมือง ปลูกชีวิต
ผู้แต่ง:

พนิดา วสุธาพิทักษ์

สำนักพิมพ์:

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

วันที่พิมพ์:

เมษายน 2556

Summary:

ถอดความจากบทสัมภาษณ์ผู้คน 16 คน ทั้งนักคิด นักวิชาการ และนักปฎิบัติ จากงานสัมมนาวิชาการและมหกรรมเกษตรในเมือง “ปลูกเมือง ปลูกชีวิต” 8 – 9 มิถุนายน 2555 ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนรถไฟ) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “สวนผักคนเมือง”  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

รหัสหนังสือ:

978-616-90400-9-5

จำนวนหน้า:

228

หมวด:

เกษตรอินทรีย์ สถานการณ์ไทย