ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักพิมพ์ : สถาบันการแพทย์แผนไทย
วันที่พิมพ์ : ตุลาคม 2540
Summary :
หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความน่าสนใจจากหนังสือหลายเล่ม ที่กล่าวถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร สตรี และการพาณิชย์ โดยรวมแล้วประเด็นหลักของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ คือ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพโดยอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นสำคัญ
รหัสหนังสือ : ISBN 974-889475-7-2
ปี : 2540
จำนวนหน้า : 132