ผู้ใหญ่ บุ๊น ครูชีวิต ต้นธารคิด การเรียนรู้
สำนักพิมพ์ : คณะทำงานจัดตั้งมูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม
วันที่พิมพ์ : 2551
Summary :

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อเขียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ของผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม ซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ท่านจะได้รับการกล่าวขานถึงอย่างชื่นชม เนื่องด้วยคุณลักษณะ วิถีชีวิต ความคิด ความรู้ ทำให้ท่านผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้าน คนระดับต่างๆ ตลอดไปจนถึงนายกรัฐมนตรี บทพิสูจน์ที่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าพ่อผู้ใหญ่มีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างเต็มเปี่ยมคือ ข้อความที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ที่เกิดจากกัลยาณมิตรกว่า 50 ชีวิต ที่มีความสัมพันธ์กับพ่อผู้ใหญ่ในช่วงเวลาและโอกาสต่างๆ ได้เขียนเล่าสู่กันฟัง

รหัสหนังสือ : ISBN 978-974-604-597-1
ปี : 2551
จำนวนหน้า : 333