บันทึกของแผ่นดิน 2 ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต
ผู้แต่ง : ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วันที่พิมพ์ : 14-Oct-2009
Summary :
รวบรวมผักที่นำมาเป็นสมุนไพรรักษาโรค
รหัสหนังสือ : B0521
ปี : 2552
จำนวนหน้า : 131