บันทึกของแผ่นดิน 1 หญ้า ยา สมุนไพร ใกล้ตัว
ผู้แต่ง : พญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วันที่พิมพ์ : 14-Oct-2009
Summary :
รวบรวมหญ้าที่นำมาเป็นสมุนไพร
รหัสหนังสือ : B0520
ปี : 2552
จำนวนหน้า : 118