นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย

เขียนเมื่อ 30 กันยายน 2555

ผู้แต่ง:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

วันที่พิมพ์:

กันยายน 2555

Summary:

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอนวัตรกรรมเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ซึ่งจะรวบรวมรายละเอียด แรงบันดาลใจในการเข้าสู่ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ การสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต หรือรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม ก้าวย่างในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ตลอดจนมุมมองของผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนแผนงานด้านเกษตรอินทรีย์ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งมีความน่าสนใจมากทีเดียว

รหัสหนังสือ:

ISBN 978-616-12-0237-8

ปี:

2555

จำนวนหน้า:

175