ตลาดแฟร์เทรดขยายตัว 27%
จากรายงานตลาดประจำปี 2553 ขององค์กรรับรองแฟร์เทรดสากล (FLO) ระบุว่า ตลาดแฟร์เทรดโลกมีการขยายตัวสูงถึง 27% ทำให้ตลาดแฟร์เทรดโดยรวมมีมูลค่าราว 4,360 ล้านยูโร (ราว 174,400 ล้านบาท) โดยตลาดที่แฟร์เทรดขยายตัวสูงมากคือ ตลาดในประเทศยุโรปใหม่ (สาธารณรัฐเชค ลัธเวีย ลุทธิเนีย) ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และอาฟริกาใต้ และไม่ปรากฎว่า มีประเทศใดเลยที่ตลาดหดตัวลงในปี 2553 ตามที่หลายคนเป็นห่วงว่าตลาดแฟร์เทรดน่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในสภาพยุโรป  ในทางตรงกันข้าม ตลาดในยุโรปหลายประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น อังกฤษขยายตัว 40% เนเธอร์แลนด์ 39% เยอรมัน 27% อิตาลี 14% เป็นต้น ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ตลาดแฟร์เทรดก็ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (5% และ 6%)

สำหรับสินค้าแฟร์เทรดที่มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% คือ ไวน์ (173%) โกโก้ (153%) ลูกฟุตบอล (138%) และควิโน (132%) แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีสินค้าแฟร์เทรดบางชนิดที่มียอดหดตัวลงค่อนข้างมาก เช่น น้ำผลไม้ (- 45%) เครื่องเทศ (- 30%) และผลไม้สด (- 14%)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรรายงานประจำปีขององค์กรรับรองแฟร์เทรดสากล (ลิงค์)