ซีเอสเอ เกษตรแบ่งปัน : คู่มือพลเมืองสานสายใยผู้ผลิต ผู้บริโภค
ผู้แต่ง:

ดิสทัต โรจนาลักษณ์ (แปล) Elizabeth Henderson and Robyn Van En (เขียน)

สำนักพิมพ์:

สวนเงินมีมา

วันที่พิมพ์:

เมษายน 2557

เนื้อหา

แปลจากหนังสือ Sharing the Harvest: A Citizen’s Guide to Community Supported Agriculture ซึ่งเขียนโดยอลิซาเบธ เฮนเดอร์สันและโรบิน แวน เอ็น (2007)  หนังสือประกอบด้วย 5 ภาค  ภาคแรกอธิบายหลักการและแนวคิดของ CSA  ภาคสองกล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการในการจัดตั้ง CSA รวมทั้งการเลือกฟาร์มและเกษตรกร และการหาที่ดิน  ภาคสามอธิบายการจัดการ CSA ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างแกนนำกลุ่ม แรงงานในการผลิตในฟาร์ม การจัดการเงิน การตรวจรับรองมาตรฐาน การสื่อสาร  ส่วนภาคสี่เป็นเรื่องของการทำการผลิตในฟาร์ม การจัดการผลผลิต และการจัดส่งให้สมาชิกผู้บริโภค  ส่วนภาคห้าอธิบายการสร้างเครือข่ายในระดับท้องถิ่นและการตลาด

รหัสหนังสือ:

9786167368498

จำนวนหน้า:

252

หมวด:

ตลาดเกษตรอินทรีย์