ช่างเลือกช่างกิน : คู่มือกินเพื่อวิถีสีเขียว เล่มที่ 2
ผู้แต่ง:

ภาศานต์

สำนักพิมพ์:

สำนักพิมพ์สวนเงินมีมาและมูลนิธิชีววิถี

วันที่พิมพ์:

เมษายน 2556

Summary:

แนะนำร้านอาหาร 24 แห่งในเขตกรุงเทพ ที่ให้บริการอาหารสุขภาพ โดยบางร้านใช้วัตถุดิบจากเกษตรอินทรีย์มาปรุงอาหาร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสวนเงินมีมา [link]

รหัสหนังสือ:

978-616-7368-36-8

จำนวนหน้า:

328

หมวด:

เกษตรอินทรีย์ ตลาด