จากปฏิวัติเขียวสู่พันธุวิศวกรรม: บทเรียนสำหรับอนาคตเกษตรกรรมไทย
ผู้แต่ง : วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ, สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิชีววิถี
วันที่พิมพ์ : 2551
Summary :
ปัญหาของการปฏิวัติเขียวและพันธุวิศวกรรมในประเทศไทย
รหัสหนังสือ : B0394
ปี : 2551
จำนวนหน้า : 334
หมวด : ชั้น 1