คุณค่าผักพื้นบ้านในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
วันที่พิมพ์ : 06-May-1964
Summary :
ประสบการณ์การปลูกผักพื้นบ้านของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม
รหัสหนังสือ : B0182
ปี : 2550
จำนวนหน้า : 184
หมวด : ชั้น 1