การศึกษารูปแบบการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ระบบสมาชิก
ผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์
สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่พิมพ์ : 2553
Summary :
เป็นการศึกษาระบบสมาชิกผักออร์แกนิค ที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต
จำนวนหน้า : 48
หมวด : เกษตรอินทรีย์ ตลาดในประเทศ