กลุ่มสว่างโบราณเริ่มทำระบบชุมชนรับรองผ้าไหมอินทรีย์-แฟร์เทรด

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รวมตัวกัน เพื่อทอผ้าไหมเกษตรอินทรีย์ ย้อมสีธรรมชาติ และทำการค้าในระบบแฟร์เทรด ภายใต้ชื่อ “กลุ่มสว่างโบราณ” ได้พยายามยกระดับมาตรฐานการผลิตของตัวเอง โดยเริ่มจากการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดของกลุ่มตั้งแต่เมื่อปี 2553 โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การย้อมสีธรรมชาติ และการทอผ้าไหม

หลังจากที่ได้พัฒนามาตรฐานเบื้องต้นแล้ว ทางกลุ่มจึงได้เริ่มนำระบบชุมชนรับรอง (participatory guarantee system – PGS) มาทดลองใช้ โดยทางมูลนิธิสายใยแผ่นดินได้ช่วยพัฒนาระบบดังกล่าวร่วมกับกลุ่ม โดยจัดกิจกรรมอบรมและทดลองปฏิบัติ เมื่อ 9 – 10 มีนาคมที่ผ่านมา นับเป็นกลุ่มที่สองในประเทศไทย ที่ได้นำระบบชุมชนรับรองนี้ไปใช้

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดมาจำหน่ายที่งานไทยคารฟท์แฟร์ ที่จัดขึ้นเดือนละสองครั้ง ที่ตึก Jasmine City ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอโศก หรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่กลุ่มสว่างโบราณ