กรีนเนทนำเสนอบทเรียนการปรับตัวรับมือโลกร้อนของไทยให้กลุ่มศรีลังกา

กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนในศรีลังกาจัดสัมมนาเรื่องการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสำหรับเกษตรกรที่ทำนา และเชิญตัวแทนจากมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนทเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

งานสัมมนาจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2555 โดยมีหน่วยงานร่วมจัดประกอบด้วย Sri Lanka Nature Group, Practical Action, OXFAM Australia และ Sri Cert และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน

นายวิฑูรย์ ปัญญากุล (กรีนเนท) ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดและประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่กรีนเนทได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ในปี 2550 รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่กรีนเนทได้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์ภัยเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพอากาศ และแนวทางในการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ในการปรับตัว  ส่วนนายไมเคิล คัมมอนส์ ผู้ประสานงานโครงการ Rice Chain ของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ได้บรรยายถึงโครงการสนับสนุนการปรับตัว ที่มูลนิธิฯ ได้ทำงานร่วมกับองค์กรชุมชนต่างๆ 10 แห่งในประเทศไทย รวมทั้งแผนงานของมูลนิธิฯ ที่จะขยายขอบเขตการทำงานสนับสนุนการปรับตัวให้ครอบคลุมประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย