ข้าวโพดข้าวเหนียว [5511YTC]

ข้าวโพดข้าวเหนียว [5511YTC]

Green Net Cooperative and the Earth Net Foundation established an organic seed center in Chiang Mai to produce a number of open-pollinated local-variety organic vegetable seed.  These is available only for the local market (Thailand).
To check for stock of what are available, place orders, etc.

email: admin @ greennet.or.th  or call our office 02- 277-9380 during working hours Monday to Friday.

 

สนใจเมล็ดพันธุ์ ติดต่อสั่งซื้อได้หลากหลายช่องทาง
1. ทางข้อความ inbox มาในเพจ Greennet Organic Center
2. Line ID : Mathana1980
3. โทร. 085-032-6642

ลักษณะเด่นของสายพันธ์
ฝักมีความยาวประมาณ 20-25  ซ.ม. รสชาติหวานเหนียวอร่อย เมล็ดมีทั้งสีขาวและสีม่วงผสมกัน ทนต่อสภาพความแห้งแล้งในระดับหนึ่ง

ดิน/สภาพอากาศ
เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในดินร่วนปนทรายและทุกสภาพ ดินปลูกได้ดีในฤดูแล้ง และปลูกเป็นพืชหลังนา เหมาะสำหรับปลูกในที่แจ้ง

คำแนะนำในการปลูก
การเตรียมดินคือใส่ปุ๋ยคอกขี้ไก่ ปุ๋ยหมัก หรือเศษใบไม้  ผสมให้เข้ากัน ปลูกในหลุมระยะห่างประมาณ 30 ซ.ม ใช่เมล็ด 4-5 เมล็ด ต่อ 1 หลุด เมื่อออกใบแล้วถอนแยกออกให้เหลือประมาณ 2-3 ต้นต่อหลุม (เหลือ1ต้น ต่อหลุม ฝักจะใหญ่)

การดูแลรักษา
ในการให้น้ำหรือรดน้ำให้ในช่วงที่ใบเริ่มเหี่ยว ในช่วงเริ่มติดดอกต้องให้น้ำทุกวันถ้าในช่วงที่ฝักโตเต็มที่ต้องหยุดให้น้ำรอเก็บผลผลิต (ให้น้ำหมักเป็นบางช่วง)

โรค – แมลง
หนอนกินฝัก

ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว 55-70 วัน หลังปลูก

การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อทำพันธุ์ต่อไป
เมื่ออายุประมาณ 70 วัน ฝักจะโตเต็มที่และเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลสังเกตฝักจะโน้มหัวลงเส้นไหมจะแห้ง นำมาแกะเปลือกออกตากแดด 6-7 วัน หลังจากนั้นคัดเมล็ดที่ไม่สมบรูณ์ออกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง หรือเก็บไว้ในขวด

จดหมายข่าว

x
X